Ljusbärarutbildningar
 
Jag har de senaste åren arbetat väldigt medveten för att förändra mitt kursutbud. Jag har plockat bort utbildningar och plockat in nya, avvecklat mina utbildningar i Stockholm, skaffat ny lokal i Göteborg, osv. Det har även skett massor på ett omedvetet plan. Jag har inte alltid förstått syftet eller innebörden av det hela, förrän det naturligt fallit på plats inom mig.

Från med 2017 står jag på en ny plattform med ett för mig nytt och fräscht kursutbud som bygger på fyra olika block som hör ihop och kompletterar varandra till en helhet. Självklart kan du välja enstaka utbildningar.

Alla utbildningarna kan du ta del av för ditt yrkesutövande, men även för dina egna privata behov. Att kunna leda och hjälpa sig själv genom livet är av stor vikt.

Jag är väl medveten om att denna förändring inte är fullt utvecklad än och det är nu det stora jobbet börjar, med att fördjupa sig och vidareutveckla detta koncept.
Alla utbildningar hålls i Göteborg/Mölndal om inget annat anges.

 
Medial coachterapeut (MCT)
Medial coachingterapi bygger på att utveckla sitt mentala mediumskap för att genom detta arbeta som medial coachterapeut. Jag anser att mediets roll i samhället är i en stor förändring och det som var dess syfte tidigare är på väg att tonas bort för att ge plats åt nya funktioner och uppdrag. Självklart vill jag vara en del av denna resa och hoppas att även du vill det.

I utbildningen kommer du arbeta med att utveckla din intuitiva förmåga och förfina den till ett knivskarpt redskap. Du kommer självklart utveckla din förmåga till att kommunicera med kommunikatörer från andra sidan, så att din mediala coachingterapi kan bli ett gränsöverskridande samspel.

Jag ser många funktioner för en blivande medial coachterapeut, såsom vägledning, coaching, samtalsterapi, själavård, existentiella samtal, existensterapi, sorg-bearbetning, gränsöverskridande möten och samtal. Jag anser att mediumskap redan varit på väg mot att utvecklas länge, så varför inte ge det en helt ny förpackning som andas 2000-tal.

Personlig och andlig utveckling är av stor vikt, eftersom du som medial coachterapeut inte bör ha en massa obearbetade saker inom dig utan vara i god balans med dig själv. Viktigt är också att via utbildningen hitta ditt eget medialaspråk och lära dig hur det hela fungerar just för dig.

Medial coachingterapi handlar inte om att stöpa massa elever i samma form utan att finna fram till var och ens sätt att arbeta, utifrån en grundtanke.

Detta är en certifieringsutbildning, vilket innebär att du utifrån lämplighet och utveckling kan bli certifierad medial coachterapeut.

För certifierade mediala coachterapeuter erbjuds fortbildning där man kan fördjupa sig i sitt kunnande, lära sig nya tekniker, dela erfarenheter med varandra, osv.

Utbildningen hålls på Mölndals Hälsocentrum, Hagåkersgatan 6 A, Mölndal. http://www.molndalshalsocenter.se/

Tiderna är fredag kl. 18.00 till cirka 21.00, lördag kl. 10.00 till cirka 19.00, söndag 10.00 till cirka 18.00. Frukt och fika ingår.

Kostnaden är 3.200 kr för nya elever och då ingår ett kompendium och Andens meditation. För er som gått tidigare är det 600 kr i rabatt och er kostnad blir då 2.600 kr.

Kostnaden för fortbildning är 3.200 kr och dessa utbildningar har endast ett fåtal platser (4-6).

 
Energimedicinsk healingterapeut (EMHT)
Vi lever i en mycket spännande tid av förändring och utveckling. Mycket som vi rent filosofiskt/andligt har känt till i flera tusentals år, börjar plötsligt få vetenskapliga termer, framförallt den kvantfysiska vetenskapen som närmar sig filosofi och andlighet. Detta innebär att vi kan få en annan förståelse till skedet i en process och rent teoretiskt och tekniskt förstå hur det går till. Detta ger oss nya redskap och möjligheter att lyfta fram healing till vår tidsanda. Energimedicinsk healingterapi blir för mig en utveckling i denna riktning, mitt sätt att dra ett strå till stacken i denna utvecklingsprocess.

Jag är redan en stor förespråkare och entusiast av den självläkande förmågan, så den kommer självklart att få stort utrymme i denna utbildning. Det är för mig den mest självklara formen av healing. Den dag då vi får fullkomlig tillgång till den kan vi snacka mirakel.

Viktigt i denna utbildning är att vara i din egen läkande process, för har du inte tagit itu med dig själv, så ska du inte heller arbeta med att hjälpa andra i deras läkande process.

Energimedicinsk healingterapi är upplagd över tre utbildningshelger. Dem måste man ta i rätt ordning, steg 1, 2 och 3.

Detta är en certifieringsutbildning, vilket innebär att man utifrån lämplighet och utveckling kan bli certifierad energimedicinsk healingterapeut.

För certifierade energimedicinska healingterapeuter erbjuds fortbildning, för att fördjupa sig i sitt kunnande, lära sig nya tekniker, dela erfarenheter med varandra, osv.

Utbildningen hålls på Mölndals Hälsocentrum, Hagåkersgatan 6 A, Mölndal. http://www.molndalshalsocenter.se/

Tiderna är fredag kl. 18.00 till cirka 21.00, lördag och söndag kl. 10.00 till cirka 18.00. I utbildningen ingår ett kompendium + Andens meditation, fika och frukt.

Kostnad är 3.200 kr.

 
Själavårdare
Själavårdsutbildningen startade 2015, efter mycket planerande och begrundan. Jag hade länge sett mig som en andlig präst/själavårdare och jag såg också det kommande behovet av religiöst obundna präster. Jag anser att framtidens själavårdare består av alternativa terapeuter av olika slag.

Själavårdsutbildningen vänder sig till dig som känner att du skulle vilja verka som själavårdare/andaktsförrättare. Syftet är att utbilda en form av religiöst obundna ”präster”, då de allra flesta som arbetar med själavård idag är kopplade till någon form av religion. Jag personligen tror att samhället kommer att efterfråga tjänster från religiöst obundna själavårdare ännu mer i framtiden, även om det sker redan idag.

Denna utbildning kan vara ett komplement till det ni sysslar med idag. Ni kan starta ideella föreningar eller trossamfund på egen hand som ni verkar genom, alternativt verka genom någon ideell förening eller trossamfund som redan finns och som ni kanske redan är aktiva i. En annan möjlighet är att ni kan bli en av The Church of Good Wills Själavårdare och verka genom detta trossamfund.

Kursen bygger på 6 grundläggande block och 2 tilläggsblock för dem som vill bli kopplade till The Church of Good Will.

Våra intentioner är att starta upp en grupp, vartannat år. Lite exempel på kursinnehåll:
• Själavårdande samtal
• Existentiella samtal
• Ceremonilära; namngivning, begravning, vigselceremonier
• Juridik
• Förrättning av andakter
• Katastrof och krishantering.
• Sorg och sorg bearbetning
• Självhjälpsgrupper
• Inspirationstal och inspirationsskrift
• Med mera

Man anmäler sig inte till kursen, utan ansöker om att få gå den. Vi kommer välja ut dem som vi anser vara mest lämpade för utbildning. När man blir antagen så är man anmäld till alla 6 grundblocken. Tilläggsblocken kan man anmäla sig till under kursens gång.

Detta är en diplomerings och certifieringsutbildning, vilket innebär att man utifrån lämplighet och utveckling kan bli diplomerad för att sedan bli certifierad.

För certifierade/diplomerade själavårdare erbjuds fortbildningsutbildningar, för att fördjupa sig i sitt kunnande, dela erfarenheter med varandra, Om ni undrar över själva kursinnehållet så kontakta Hasse Nyander på hassenyander@thechurchofgoodwill.se

Ansökningsblankett beställs via thechurchofgoodwill@thechurchofgoodwill.se

Om ni undrar över själva kursinnehållet så kontakta Hasse Nyander på hassenyander@thechurchofgoodwill.se

Utbildningen hålls på Mölndals Hälsocentrum, Hagåkersgatan 6 A, Mölndal. http://www.molndalshalsocenter.se/

Tiderna är fredag kl. 18.00 till cirka 21.00,  lördag och söndag kl. 10.00 till cirka 18.00. I utbildningen ingår ett kompendium +boken ”Andens meditation”, fika och frukt.

Kostnad är 3 200 – 4 200 kr per block, beroende på kostnader för gästlärare.

 
Ashram for Lightcarrier - Ashram för Ljusbärare
Det är enkelt att säga till elever att det är viktigt att ta hand om sig själv och utvecklas på ett personligt och andligt plan. Visst ligger dessa delar inbyggda i de tre andra blocken, men detta block tillgodoser möjlighet till detta helt och hållet. Jag vill att man ser Ashramet som ett andligt spa - en andlig verkstad för välmående och utveckling. Ett själavårdande Ashram där kropp, själ och ande finner balans med varandra för att uppnå själslig frid och upplysning. Ashram betyder en avskild plats att dra sig tillbaka till för att ägna sig åt meditation/kontemplation. Ashram betyder även eremit, så även om vi kommer skapa ett gemensamt Ashram, så är det ditt eget inre Ashram som är det allra viktigaste.

Varje helg kommer att innehålla en blandning av andliga övningar, meditation, bön, andningsövningar, yoga/Qi-gong, filosofi, mentala övningar och annat. Ingen helg kommer se exakt likadan ut, utan mixen kommer från gång till gång att vara lite olika. Precis som när det gäller all inre utveckling är det viktigt att varje deltagare fokuserar på sin egen process och inte jämför sig med någon annan. Hos oss är det inte någon tävling i andlighet utan precis tvärtom. Det är däremot ingenting som säger att det inte får vara roligt under tiden, min pedagogik är lekfull och opretentiös.

Den första Ashram-helgen startade 2016.

Utbildningen hålls på Mölndals Hälsocentrum, Hagåkersgatan 6 A, Mölndal. http://www.molndalshalsocenter.se/

Tiderna är lördag och söndag kl. 10.00 till cirka 17.00. I utbildningen ingår eventuellt kursmaterial, fika och frukt.
Man kan välja mellan att vara med en dag till kostnad av 1 000 kr eller två dagar för 1 600 kr.
 
Gud, hjälp mig att vandra på kärlekens och sanningens heliga stig.
 

 
Med respekt och kärlek
Hasse Nyander
Utbildningsdatum 2018

Medial coachingterapi (MCT)
23, 24 och 25 februari 
Mixad grupp

Energimedicinsk healingterapi (EMHT)

2, 3 och 4 mars 
Steg 1 

Själavård Team 17 
9, 10 och 11 mars 
Block 3 

Medial coachingterapi 
16, 17 och 18 mars 
Erfaren grupp*

Energimedicinsk healingterapi (EMH)
23, 24 och 25 mars 
Fortbildning**

Själavård Team 15 
6, 7 och 8 april 
Block 7 

Ashram for Lightcarrier
14 och 15 april

Energimedicinsk healingterapi (EMHT) 
20, 21 och 22 april 
Steg 2 

Medial coachingterapi 
(MCT)
27, 28 och 29 april 
Mixad grupp 

Medial coachingterapi 
(MCT) 
4, 5 och 6 maj 
Fortbildning **

Energimedicinsk healingterapi (EMHT) 
11, 12 och 13 maj 
steg 3  

Medial coachingterapi 
31 augusti, 1 och 2 september 
Mixad grupp 

Själavård Team 17 
7, 8 och 9 september 
Block 4 

Energimedicinsk healingterapi (EMHT) 
14, 15 och 16 september 
Steg 1 

Energimedicinsk healingterapi (EMHT)
21, 22 och 23 september 
Fortbildning**

Själavård Team 15 
12, 13 och 14 oktober 
Block 8 

Energimedicinsk healingterapi (EMHT)
19, 20 och 21 oktober 
Steg 2 

Medial coachingterapi (MCT)
26, 27 och 28 oktober 
Erfaren grupp* 

Medial coachingterapi (MCT)
2, 3 och 4 november 
Mixad grupp 

Energimedicinsk healingterapi (EMHT)
9, 10 och 11 november 
steg 3 

Ashram for Lightcarrier 
17 och 18 november 

Medial coachingterapi (MCT)
23, 24 och 25 november 
Fortbildning** 

* Erfarengrupp: Gått minst två helger.
** Fortbildning: Endast för certifierade.