2020 > 03

Min egen process när jag var med min grupp på Sri Lanka handlade mycket om att gå ner i det som verkligen var av vikt. Jag förstod att det jobbade med mig på denna punkt, men förstod inte riktigt varför.
 
Kände hur lager för lager skalades bort av sådant som vi skapat som viktiga behov, ner till dess innersta kärna vad som verkligen var av vikt i livet och vår utveckling genom den fysiska tillvaron. Var nästan lite rädd att jag skulle komma hem som rena eremiten och hur det skulle ställa till det i den tillvaron jag är van att leva i. Såg en inre bild hur jag sov på golvet på jobbet, för att kliva upp och finnas tillhands för att delge vad min upplysthet gett mig. Samtidigt som jag insåg att detta var ett skräckscenarium i mina inre bilder som skrämde mig och hade inget med den kommande verkligheten att göra.
 
Allteftersom jag närmade mig hemresan så förstod jag att ”mitt mission” handlade inte om att komma hem med pekpinnar angående vad som är viktigt i livet. Utan att ”mitt mission” var att inge lugn och positivitet. Vilket jag har gjort min yttersta för att leva upp till och förmedla. ❤
 
Blir matt i nuläget då så kallade kollegor sprider konspirationsteorier och annat som upprör och skrämmer människor. En tid då vi alla bör stanna i lugnet och se till stund för stund. För att med tiden se vart det hela landar. För är det något som sänker vårt immunförsvar och gör oss känsliga så är det våra rädslor. I en tid då vi bör öka vårt välmående och inre lugn för att höja vårt immunförsvar.
 
Min personliga åsikt är att detta kommer vara en öppning till en positiv förändring för världen och dess invånare. En tidsera som belyser vad som är viktigt och vad som är skapade behov. När vi ser effekten på våra skapade behov och hur den förvanskar tillvaron och förstör världen i stort.
 
Det kommer bli en kollaps vilket man inte behöver vara Einstein för att förstå, men det är också ur detta jag tror det föds något gott. Ett steg mot den nya världen som bygger på humanitet och våra grundläggande behov - medmänsklighet och medkänsla.
 
Kan relatera till mitt eget liv hur kris och kaos lett till utveckling. Inte alltid så roligt i stunden, men med facit i hand brukar jag tacka dessa skeden och vad de gett.
 
Viktigt i nuet är att behålla lugnet och att vi inte har kontroll över det som sker. Lita på processen brukar det heta i mina kretsar – så nu handlar det om att lita på processen.
 
Slå döv öronen till charlataner och låt dig inte dras med i deras profetior. För konstigt nog när dessa profetior inte slår in är det aldrig någon som behöver stå till svars för dem och efter ett tag är allt glömt.
 
Jag tror vi alla har ”ett mission” i nuet, så vad är ”ditt mission?” Inse att du har ett syfte att fylla i processen. Tillsammans skriver på nästa kapitel i våra liv. ❤
 
Klart att det finns ett ljus i tunneln och vi förr eller senare kommer ut på andra sidan – förhoppningsvis till en bättre värld.
 
Namasté
Hasse Nyander
 
 
 

Läs hela inlägget »

Själslig frid – som är grundsyftet med ett själavårdandesamtal.
 
Det finns en bok av Esbjörn Hagberg som heter ”Själavård vid köksbordet”, som handlar om den vardagliga själavården medmänniskor emellan. Något som jag anser alltid är av stor vikt att anamma och kanske ännu större just nu, då så många tycks gripas av rädslor. Att finnas där och via samtal inge trygghet som ger själslig frid till någon är för mig stort och vackert. ❤
 
För det mesta handlar det faktiskt bara om att lyssna medvetet och med total närvaro. Väldigt sällan handlar det om att ha de rätta svaren eller lösningarna.
 
Jag möter medmänniskor på torget utanför och ger dem mitt lugna förhållningssätt, vilket resulterar i att jag ser hur deras axlar sjunker ner och de intar ett avslappnat tillstånd. Låter samtalet lättsamt föras vidare och lyssna, vilket innebär att när vi skiljs så finns den själsliga friden där.
 
Själslig frid som eliminerar rädslor och ger oss en lugn och inre frid. Kan det finnas ett bättre vaccin emot det som sker just nu än själslig frid?
 
Igår arbetade jag med mediala coachingterapi och fick fina och givande möten med mina klienter. Framförallt två av dessa möten blev på djupet starkt själavårdande och det var en stor kärleksfull glädje att se när den själsliga friden fyllde dem. Såg de uppgivna tårarna bli till glädjetårar, av en klient fick jag en varm kram av tacksamhet och en annan klient ville bara få sitta kvar i energin som fyllde henne. Det är en så enorm glädje att få vara en del i denna process. Vilket gör mitt arbete stort och meningsfullt. ❤
 
Jag är småföretagare och har ingen aning hur min verksamhet skall klara sig igenom detta skede. Vet att det är många som är i samma situation, men det funkar inte att oro sig eller att kämpa. Utan jag går in i min inre frid och tar timme för timme, dag för dag. Gör allt jag kan för att hålla mig i min själsliga frid och inte förlora mig i några andra känslor. Försöker utifrån mina förutsättningar leva så vanligt som möjligt. När jag blev svårt hjärtsjuk 2008 bestämde jag mig för att leva som vanligt och se mig själv som frisk, och jag vet att det är en stor del i att jag överlevde och återhämtade mig trots alla odds som jag hade emot mig.
 
Varje människa som har förmågan att vara empat kan vara en fin själavårdare i vardagen. Tror det är en av våra viktiga uppgifter i nuet att på ett medmänskligt plan finnas för varandra, lyssna och stärka för att ge dem vi möter själslig frid. Detta kan vara till någon när och kär, en kollega, en främling vi möter … osv.
 
Vi behöver många själavårdare nu, så anta utmaningen och bli i den själavårdandeförmåga som finns inom oss alla. ❤
 
Namasté
Hasse Nyander

 

Läs hela inlägget »

Jag lutar mig tillbaka och känner in nuet, en så skön känsla att bara vara just här och nu. Inga tankar, inga spekulationer …
 
När livet ställs på sin yttersta spets så blir det mycket enklare att hålla sig i nuet, för det finns bara detta val om man inte vill gå in i en kamp som inte leder till något. Så luta dig tillbaka och inta ett varande i nuet – skönt och avslappnat.
 
Ett utmärkt tillfälle att träna på att släppa kontrollen, för situationen vi lever i kan inte kontrolleras. Även om en del försöker kontrollera den högt som lågt. Det handlar om att ta var dag som den kommer, vi vet inte hur morgondagen ser ut. Visserligen är det så här jämt, men det är enklare att se det då tillvaron ställs på sin spets.
 
Jag minns än klart och tydligt känslan 2008 då jag var svårt hjärtsjuk, hur endast nu existerade och att det fanns inget annat val än förhålla sig till det som var. Även om jag var svårt sjuk så var det ett mycket skönt tillstånd av att bara vara. Försöker hela tiden lära ut detta till elever och dem jag möter, men just nu ger livet oss denna lektion som en möjligt att utveckla förmågan till att skapa detta tillstånd. För livet bör vara ett varande inte en kamp. Livet skall inte endast genomlevas, utan levas och upplevas.
 
Hur levande är du idag? Personligen känner jag mig mycket levande i mitt tillstånd att av att vara i nuet. Med en känsla om att nuet är ett steg mot den utveckling jag önskar och vet kommer träda till kraft förr eller senare.
 
Vad är viktigt för god livskvalitet? Vi inser vad vi basalt behöver när livet ställs på sin yttersta spets. Allt annat kan vi klara oss utan, med andra ord har vi skapat behov som vi inte behöver. För mig är materiell trygghet detsamma som en konstruerad trygghet som vi förlitar oss till. En trygghet som är väldigt sårbar och lätt att välta omkull när livet händer.
 
En genuin trygghet finns där även när livet förändras, när tillvaron kastas omkull.
 
Vi vet inte vad morgondagen har att ge, så jag lutar mig tillbaka njuter av nuet och inser att jag har en väldigt skön och självklar trygghet inom mig. ❤
 
Namasté
Hasse Nyander
 
 
 

Läs hela inlägget »

Även om man från land till land på ett beslutsfattande plan förhåller sig lite olika, så är allas fokus riktade till samma situation. Vi ser att i en krissituation så går det att göra snabba beslut och vidta drastiska åtgärder snabbt utan utredning på utredning. Det går om man vill, något beslutsfattare borde ta med sig och lära av situationen. Helt plötsligt kan man rikta fokus till vad som är viktigt och av prioritet ett, även detta borde de ta med sig som en insikt utifrån denna situation.
 
Om beslutsfattare inte tar lärdom av denna situation, så vet i alla falla vi vilken typ av beslutsfattare vi önskar och vill ha. Det är vi som har makten i denna fråga även då vi känner oss maktlösa i många lägen. Det är i en sådan här tidsaspekt som ett parti som Enhet borde ta plats på vår politiska arena. Nu är jag inte så övertygad om att det är just Enhet, men ett parti med liknande existentiella värderingar. MEN det är också upp oss då att lägga vår röst ett dylikt parti och inte endast taktikrösta för att vi tror att detta parti ändå inte har någon chans. Utifrån det resonerandet sker aldrig någon förändring i detta sammanhang och vi får dras med det jag anser är gammalmodig politik.
 
Orden humanitet och medkänsla bör bära vår utveckling framåt. Där människan, djur och natur står i centrum och dess välbefinnande. Ett samhälle som är välmående behöver inte massa onödiga materiella saker, utan endast det som är av basalvikt.
 
Jag hoppas att beslutsfattare framöver omprioriterar i sin budget, där till exempel vård och omsorg, skola och utbildning får en större prioritering. Att prioritet ett är att skapa ett humant och välmående samhälle. Där människor lever och samexistera med stort hjärta.
 
En del går tillbaka till livet som vanligt efter att varit utbrända och blir snart utbrända igen. Andra ser det som en stor möjlighet till att radikalt förändra sitt liv utifrån vad som är existentiell viktigt för dem. Jag är en av dem som såg min utbrändhet som en möjlighet att förändra mitt liv och gjorde en radikal förändring. Vilket har lett till ett bättre liv med livskvalitet. Lika så bör vi se det som sker runt oss nu, som om världen är utbränd, går vi tillbaka och låter allt flyta på som vanligt så är vi snart här igen. Ser vi möjligheten till förändring och vi leds vidare av våra insikter så behöver vi inte hamna här igen och vi tar ett stort steg i den utveckling som är på gång.
 
Vi lever i tid då illusioner skall falla och genomskådas, en tid då sanningen skall avslöjas för att den nya tidseran skall kunna träda i kraft. Vi förfasas över vad vi uppmärksammas i vår samtid, men det fanns där innan också bara det att vi inte såg det. Allt eftersom vi ser hur undermåligt vissa delar av världen är och fungerar så är det ett steg i utvecklingen. Vilket jag personligen ser som en positiv utveckling.
 
Vi lever i en tid då alla skall vakna, att vakna som är en del av processen till ett upplysttillstånd. Förfasas inte över det som händer utan välkomna det som en positiv del i en process även om det i stunden känns fruktansvärt. Men det är bättre att se sanningen än att inte känna till den.
 
Vi lever i en tid då vi inser att världen är som ett infekterat sår, så allt var måste komma upp till ytan för att såret skall kunna rengöras på djupet. För att sedan kunna läka fint och bli ett sår utan ärrbildning eller så behöver vi den där lilla ärrbildningen för att påminnas om det som var.
 
Låt mig leka lite med tanken om en framtida utopi, att detta leder till att världens beslutsfattare i framtiden ser till det som är basalt viktigt för människors välbefinnande. För just nu ligger inte ekonomi i prioritet ett, utan människors välmående och att detta virus inte skall sprida. Om det funkade under en krissituation så måste det även kunna fungera då livet går tillbaka till det vardagliga igen. Önskar vi kan få se snabba beslut utan långa utredningar för att omfördela resurser som finns på jorden till allas välbefinnande, istället för människors egon och ekonomi som varit den rådande agendan. ❤
 
Låt oss ta lärdom av denna situation som så väl belyser för oss vad som är av existentiell vikt. ❤
 
Namasté
Hasse Nyander

 

Läs hela inlägget »


Allt är precis såsom det skall vara – ett begrepp som är svårt att greppa. För hur ofta ifrågasätter vi inte och undrar skall det verkligen vara så här? Är detta meningen med livet?
 
Nu är det som det är, det är bara att gilla läget och som alltid handlar det inte om hur man har det utan hur man tar det. Vi kan välja att lägga allt vårt fokus på det negativa som händer i situationen eller vi kan välja att se det positiva som sker. Själv väljer jag att hålla fokus på det som är positivt i nuet och försöker leva som vanligt. För allt är precis såsom det skall vara.
 
Vi är så medvetna om att vi lever i en tid av stora förändring, men vi vill inte alltid inse att i de stora förändringarna så tar förändringen sig uttryck av mindre positiva förlopp. Vi vill så gärna att dessa förändringar bara skall glida på i ett lugnt och skönt förlopp, men sällan är det så. Vilket alla som verkligen arbeta med sig själva på riktigt bär kunskap om. Kaos är granne med Gud och ur kaos föds det nya.
 
Vi önskar alla att den nya tidseran faller på plats, så vad kan vi göra utifrån situationen för att få dess utveckling att leda till denna stora och världsomfattande förändring som vi alla väntar på. För det första kan vi stå trygga i nuet, inte låta oss dras med i hysteri och rädsla. För som jag skrivit tidigare är jag helt övertygad om att det som i nuet kommer ställa till det mest är just hysteri och rädsla.
 
Vi ser tecken på att miljön blivit bättre på många platser på jorden där miljöförstöringen är stor. Vi sänker vår överkonsumtion och ser att vi inte behöver allt det där som vi bara köpte och köpte. Utan köper endast det som våra basala behov kräver. Hoppas vi och världen kan ta lärdom av bland annat detta, när situationen återgå till det normala igen. Människor blir alltid mer öppna och hjälpsamma i situationer av kris och kaos, skall det verkligen behövas kris och kaos för att öppna våra hjärtan? Kan vi inte hålla det öppet, ha medkänsla och bry oss även då livet lunkar på i vår så kallade vanliga vardag. Jag tror det finns mycket att se och ta lärdom om i situationen vi är i. Det är upp tillvaro och en att ta sitt ansvar i detta för att förskaffa sig insikter. För att kunna påverka världen och dess utveckling. I andligutveckling handlar alltid om eget ansvar och vi kan aldrig skylla på någon annan.  Vilket i sig är mycket enklare, men leder aldrig till något nytt.
 
Vad kan du göra för att vara en del av detta och den förändrings som sker just nu. Jag tänker inte ge några svar eller pekpinnar på vad just du skall göra, men jag vet vad jag skall göra och hur jag skall förhålla mig. Vad du skall göra är din lärdom och process, vilket är något man inte skall ta ifrån andra.
 
Min generella taktik i nuet är att hålla mig utanför hysteri och rädslor, leva som vanligt och i mitt hjärta bära med mig insikten att ur detta föds något gott.

En del tycks se jordens undergång komma, själv ser jag den nya världen ta plats. Men kanske är det så att vissa företeelser måste gå under för att ge plats till det nya.
 
Fortsättning följer …

Namasté
Hasse Nyander
 

Läs hela inlägget »

Sitter i Sophie houseträdgård, här är allt lugnt och skönt även om vi via media kan ta del av vad som händer i världen. Jag vill inte förringa det som händer, men rädsla och hysteri är energier som aldrig skapat något gott. I denna tid då en ett starkt immunförsvar är vårt bästa vapen och skydd, så spider sig rädslansenergi som definitivt försämrar vårt immunförsvar.

Det är inte alltid lätt att ställa sig utanför massmedia och vad som läggs i kollektivmedvetandet. Själv ställer jag mig utanför denna kraft som sveper framöver världen – känner mig trygg och säker. Det kan tycks enkelt när jag är på en plats på jorden där det mer eller mindre inte existerar någon corona, men på söndag bär det av hem till Sverige och känner ingen rädsla inför det, utan håller fokus till att ha ett starkt immunförsvar.

Personligen är jag mest orolig över vad all denna rädsla och hysteri kommer ställa till med. Min stora förhoppning är att det kommer födas något gott ur detta skede. Kanske ett medvetnare miljötänk, kanske sänks konsumtionen och framförallt hoppas jag på ett ökat samspel och samverkan över världen. Men detta vet vi inte förrän vi sitter med facit och ser vad detta skede gav.

Rädsla ger makt och de som började skapa och sprida rädslansenergi har nu många i sin makt, låt ingen ta din makt ifrån dig, utan stå stark i din egen kraft och makt.

Meditation, yoga, qi gong med mera stärker immunförsvaret, eliminerar rädsla genom att ge inre frid. Så hjälp dig själv genom att hålla dig utanför rädslans makt och arbeta på din inre frid. ❤️

Namasté
Hasse Nyander

Läs hela inlägget »

En länk till min gamla blogg. http://hassenyander.blogg.se/

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Maria » Att lyfta sig själv :  ”Tack för att du sätter ord på din upplevelse, som jag också kan känna igen mig i”

  • Kristina » Att lyfta sig själv :  ”Tack för dina ord som berör och är igenkännande. Vi går mot nya, gladare och fr..”

  • Yefet » Ängeln i mitt rum :  ”Tror inte ängel du mötte kan man relatera till bibeln. I Bibeln ängel är YHWHs G..”

  • Louise Perme » 68%:  ”Tack för att du är 100 % Hasse Din styrka och din genuina personlighet ger så m..”

  • Siv Åhfelt » Berörd :  ”Tack för fina ord!Ja konst berikar oss nåt otroligt,är i ett lyckorus när jag si..”

Arkiv

Länkar

-

Etiketter

-