❤❤❤ 2020 ❤❤❤

Då var vi inne på 20-talet, en spännande tids era att leva i ur många olika aspekter. Även om många av oss förstått att vi har makten över våra liv, så kommer fler och fler att vakna och inse detsamma. Ser det som en del i min mission att väcka den som går som en sömngångare genom livet.

Det stora hotet i sammanhanget är människors rädsla till förändring, samtidigt som mänskligheten inte önskar något högre än förändring. Finns inget som hindrar oss mer i vår egen utveckling än just vår egen rädsla. För varje förändring börjar inom oss var och en, varje lite steg som någon tar i sin egen förändring förändrar det kollektivmedvetandet.

Det kollektivmedvetandet skapar den värld vi lever i och som var och en tolkar utifrån en spegling av sitt inre. Vi behöver skapa samstämmighet där vi tillsammans skapar ett kollektivmedvetande byggt på samförstånd, medkänsla, förståelse, acceptans, osv. Vi måste helt enkelt lära oss att samexistera och se till våra likheter inte fokusera på våra olikheter.

Jag tror personligen att vi lever i det decenniet då det kommer att ske. Den gnostiske Jesus är för mig en sann förebild, men jag tror väldigt få förstod honom i hans decennium men jag ser idag att fler och fler faktiskt börjar fatta och förstå vad han stod för och ville förmedla. Kristus är för mig inte ett namn utan ett tillstånd där man går in i kristusmedvetande. En grund för att uppnå detta är när känsla och tanke blir ett. När känsla och tanke inte är dualiteter utan fokuserade i enhet – det är då mirakel sker. ❤

Den gnostiske Jesus säger till Tomas att han nu druckit ur samma källa som han och är nu en Kristus. I klar text säger han till Tomas att han är Jesus jämbördige i detta tillstånd.

Så låt 2020 bli året då känsla och tanke blir ett, låt detta blir året då det blir inre frid mellan känsla och tanke.

Själavård = Själslig frid genom att kropp, själ och ande finner en balans med varandra. ❤

Med kärleksfull vänlighet ❤
Hasse Nyander

Samtal och behandlingar

Det sker en hel del på denna front för mig just nu och mycket av mina samtal och behandlingar kommer gå över i koncepten Medial coachingterapi och Energimedicinsk healingterapi. Men för ett tag kommer min text från min gamla hemsida få informera om mina olika tjänster.
 

Utbildningar

Om någon missat det så brinner jag verkligen för att lära vidare, hjälpa människor i deras egen process till utveckling. Vilket också är den stora orsaken till att jag älskar att hålla kurs.
Orsaken till att påbörja en utbildning kan vara väldigt olika, men grunden bör vara att vilja växa och utvecklas på ett personligt och andligt plan.

Min egen process när jag var med min grupp på Sri Lanka handlade mycket om att gå ner i det som verkligen var av vikt. Jag förstod att det jobbade med mig på denna punkt, men förstod inte riktigt varför.
 
Kände hur lager för lager skalades bort av sådant som vi skapat som viktiga behov, ner till dess innersta kärna vad som verkligen var av vikt i livet och vår utveckling genom den fysiska tillvaron. Var nästan lite rädd att jag skulle komma hem som rena eremiten och hur det skulle ställa till det i den tillvaron jag är van att leva i. Såg en inre bild hur jag sov på golvet på jobbet, för att kliva upp och finnas tillhands för att delge vad min upplysthet gett mig. Samtidigt som jag insåg att detta var ett skräckscenarium i mina inre bilder som skrämde mig och hade inget med den kommande verkligheten att göra.
 
Allteftersom jag närmade mig hemresan så förstod jag att ”mitt mission” handlade inte om att komma hem med pekpinnar angående vad som är viktigt i livet. Utan att ”mitt mission” var att inge lugn och positivitet. Vilket jag har gjort min yttersta för att leva upp till och förmedla. ❤
 
Blir matt i nuläget då så kallade kollegor sprider konspirationsteorier och annat som upprör och skrämmer människor. En tid då vi alla bör stanna i lugnet och se till stund för stund. För att med tiden se vart det hela landar. För är det något som sänker vårt immunförsvar och gör oss känsliga så är det våra rädslor. I en tid då vi bör öka vårt välmående och inre lugn för att höja vårt immunförsvar.
 
Min personliga åsikt är att detta kommer vara en öppning till en positiv förändring för världen och dess invånare. En tidsera som belyser vad som är viktigt och vad som är skapade behov. När vi ser effekten på våra skapade behov och hur den förvanskar tillvaron och förstör världen i stort.
 
Det kommer bli en kollaps vilket man inte behöver vara Einstein för att förstå, men det är också ur detta jag tror det föds något gott. Ett steg mot den nya världen som bygger på humanitet och våra grundläggande behov - medmänsklighet och medkänsla.
 
Kan relatera till mitt eget liv hur kris och kaos lett till utveckling. Inte alltid så roligt i stunden, men med facit i hand brukar jag tacka dessa skeden och vad de gett.
 
Viktigt i nuet är att behålla lugnet och att vi inte har kontroll över det som sker. Lita på processen brukar det heta i mina kretsar – så nu handlar det om att lita på processen.
 
Slå döv öronen till charlataner och låt dig inte dras med i deras profetior. För konstigt nog när dessa profetior inte slår in är det aldrig någon som behöver stå till svars för dem och efter ett tag är allt glömt.
 
Jag tror vi alla har ”ett mission” i nuet, så vad är ”ditt mission?” Inse att du har ett syfte att fylla i processen. Tillsammans skriver på nästa kapitel i våra liv. ❤
 
Klart att det finns ett ljus i tunneln och vi förr eller senare kommer ut på andra sidan – förhoppningsvis till en bättre värld.
 
Namasté
Hasse Nyander
 
 
 

Läs hela inlägget »